DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private, în timpul utilizării site-ului nostru web, reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC CARPATI GROUP SRL – AGENTIA DE TURISM CARPATI TRAVEL cu sediul social in Pitesti, str I.C. Bratianu, bl A6, sc A, ap 3, jud Arges, telefon 0248218100, avand cod fiscal RO13607960, inregistrata la ONRC cu nr J03/542/2000, cont IBAN RO87BRDE030SV29228100300, punct de lucru 1 situat in str Vasile Milea nr 4, Bl C-V, Sc C, parter, Pitesti si punct de lucru 2 situat in Piata Vasile Milea, Complex Fortuna Parter, Pitesti, reprezentata legal prin dl Preda Viorel Iulian - Director General, este operator de date cu caracter personal.

SC CARPATI GROUP SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, companie / autoritate / institutie publica, CNP, adresa de corespondenta, varsta minori, telefon, e-mail, date pasaport si/sau alte date necesare pentru/in scopul: prestarea serviciilor solicitate, rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor serviciilor de calatorie, biletelor de avion, rent a car, transmiterea de newslettere, asigurari, evenimente culturale/sportive/de agrement sau calatorii de afaceri, altor servicii turistice.

SC CARPATI GROUP SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia touroperatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau a pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice). Datele cu caracter personal vor fi stocate si prelucrate pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC CARPATI GROUP SRL, pana in momentul  in care dvs sau reprezentantul legal/imputernicit al dvs va exercita dreptul de opozitie/de stergere (cu exceptia situatiei in care SC CARPATI GROUP SRL prelucreaza datele in baza unor obligatii legale sau justifica un interes legitim). In cazul in care dvs nu va dati consimtamantul expres si anterior pentru prelucrarea si partajarea datelor, nu veti putea beneficia de serviciile mentionate mai sus.

Conform legislatiei in vigoare (regulamentul UE 679 / 2016) beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (cu privire la modul in care datele sunt prelucrate si motivul prelucrarii), dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie a prelucrarii datelor, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restictionarea prelucrarii datelor, dreptul de a retrage consimtamantul, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere la responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (dl Preda Viorel) la adresa: office@carpatitravel.ro.

Subsemnatul/a ……………………………………………………….. in calitate de client / parinte / reprezentant legal, imi exprim in mod express consimtamantul / acordul, prin semnarea prezentului, ca SC CARPATI GROUP SRL sa prelucreze datele mele personale si/sau ale minorului/minorilor in scopurile enuntate mai sus:

  • Nume/Prenume:
  • Companie/Autoritate/Institutie:
  • Nume/Prenume si data nastere minori:
  • CNP / CUI / CIF:
  • Adresa de corespondenta:
  • Telefon / E-mail:

In cazul in care comunic date cu caracter personal ale altor persoane, ma oblig sa transmit informatiile primite de la SC CARPATI GROUP SRL privind protectia datelor cu caracter personal respectivelor persoane si declar pe proprie raspundere ca detin acordurile necesare si sunt imputernicit si imi exprim in mod expres acordul in numele persoanelor pe care le reprezint, ca SC CARPATI GROUP SRL sa prelucreze datele cu caracter personal ale acestora, date necesatre prestarii serviciilor solicitate.

In situatia in care sunt insotit/a de minori sub varsta de 18 ani, declar ca sunt titularul drepturilor parintesti si ca sunt de accord cu prelucrarea datelor personale ale acestora si consimt ca SC CARPATI GROUP SRL sa prelucreze datele personale ale acestora.

 

Data:                                                                        Semnatura: